Cách rút tiền từ tài khoản quảng cáo Facebook chỉ từ 1 đến 3 phút

Facebook Ads là một nền tảng quảng cáo mạnh mẽ cho phép doanh nghiệp tiếp cận hàng tỷ khách hàng. Tuy nhiên, để có thể rút tiền từ tài khoản quảng cáo Facebook, bạn cần phải làm theo một số bước sau

Đạt ngưỡng thanh toán

Để có thể rút tiền từ tài khoản quảng cáo Facebook, bạn cần phải đạt ngưỡng thanh toán tối thiểu là 100 đô la. Đây là số tiền mà Facebook yêu cầu để có thể xử lý giao dịch rút tiền của bạn.

Kiểm tra ngưỡng thanh toán hiện tại

Trước khi bắt đầu quá trình rút tiền, bạn cần kiểm tra xem tài khoản quảng cáo của bạn đã đạt ngưỡng thanh toán hay chưa. Để làm điều này, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quảng cáo Facebook của bạn.
 • Bước 2: Nhấp vào biểu tượng hình tròn ở góc phải màn hình và chọn “Cài đặt quảng cáo”.
 • Bước 3: Chọn “Thanh toán” trong menu bên trái.
 • Bước 4: Ở phần “Ngưỡng thanh toán”, bạn sẽ thấy số tiền hiện tại mà tài khoản của bạn đã chi tiêu cho quảng cáo. Nếu số này vượt quá 100 đô la, bạn đã đạt ngưỡng thanh toán và có thể tiến hành rút tiền.

cách rút tiền từ tài khoản quảng cáo Facebook- 1

Tăng ngưỡng thanh toán

Nếu bạn muốn tăng ngưỡng thanh toán để có thể chi tiêu nhiều hơn cho quảng cáo, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quảng cáo Facebook của bạn.
 • Bước 2: Nhấp vào biểu tượng hình tròn ở góc phải màn hình và chọn “Cài đặt quảng cáo”.
 • Bước 3: Chọn “Thanh toán” trong menu bên trái.
 • Bước 4: Ở phần “Ngưỡng thanh toán”, bạn sẽ thấy số tiền hiện tại mà tài khoản của bạn đã chi tiêu cho quảng cáo. Nhấp vào “Sửa” và nhập số tiền mới mà bạn muốn tăng lên.
 • Bước 5: Nhấp vào “Lưu thay đổi” để hoàn tất quá trình tăng ngưỡng thanh toán.

Thiết lập phương thức thanh toán

Khi bạn đã đạt ngưỡng thanh toán, bạn cần phải thiết lập phương thức thanh toán để Facebook có thể gửi tiền cho bạn. Bạn có thể sử dụng một trong những phương thức thanh toán sau:

 • Tài khoản ngân hàng
 • Thẻ tín dụng
 • Thẻ ghi nợ
 • PayPal

Tài khoản ngân hàng

Để sử dụng tài khoản ngân hàng làm phương thức thanh toán, bạn cần có thông tin về tài khoản ngân hàng của mình. Sau đó, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quảng cáo Facebook của bạn.
 • Bước 2: Nhấp vào biểu tượng hình tròn ở góc phải màn hình và chọn “Cài đặt quảng cáo”.
 • Bước 3: Chọn “Thanh toán” trong menu bên trái.
 • Bước 4: Ở phần “Phương thức thanh toán”, chọn “Thêm phương thức thanh toán”.
 • Bước 5: Chọn “Tài khoản ngân hàng” và nhập thông tin tài khoản của bạn.
 • Bước 6: Nhấp vào “Lưu thay đổi” để hoàn tất quá trình thiết lập.

cách rút tiền từ tài khoản quảng cáo Facebook- 2

Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ

Để sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ làm phương thức thanh toán, bạn cần có thông tin về thẻ của mình. Sau đó, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quảng cáo Facebook của bạn.
 • Bước 2: Nhấp vào biểu tượng hình tròn ở góc phải màn hình và chọn “Cài đặt quảng cáo”.
 • Bước 3: Chọn “Thanh toán” trong menu bên trái.
 • Bước 4: Ở phần “Phương thức thanh toán”, chọn “Thêm phương thức thanh toán”.
 • Bước 5: Chọn “Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ” và nhập thông tin thẻ của bạn.
 • Bước 6: Nhấp vào “Lưu thay đổi” để hoàn tất quá trình thiết lập.

>>>> Dành cho bạn: Tổng hợp những lý do khiến chiến dịch Facebook Ads không hiệu quả.

PayPal

Để sử dụng PayPal làm phương thức thanh toán, bạn cần có một tài khoản PayPal đã được kích hoạt và liên kết với tài khoản ngân hàng của bạn. Sau đó, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quảng cáo Facebook của bạn.
 • Bước 2: Nhấp vào biểu tượng hình tròn ở góc phải màn hình và chọn “Cài đặt quảng cáo”.
 • Bước 3: Chọn “Thanh toán” trong menu bên trái.
 • Bước 4: Ở phần “Phương thức thanh toán”, chọn “Thêm phương thức thanh toán”.
 • Bước 5: Chọn “PayPal” và nhập thông tin đăng nhập của bạn.
 • Bước 6: Nhấp vào “Lưu thay đổi” để hoàn tất quá trình thiết lập.

Yêu cầu rút tiền

Để yêu cầu rút tiền, bạn cần phải vào phần Thanh toán trong tài khoản quảng cáo Facebook của bạn. Sau đó, bạn cần phải nhấp vào nút Rút tiền.

Kiểm tra số dư hiện tại

Trước khi yêu cầu rút tiền, bạn có thể kiểm tra số dư hiện tại của tài khoản quảng cáo của mình. Để làm điều này, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quảng cáo Facebook của bạn.
 • Bước 2: Nhấp vào biểu tượng hình tròn ở góc phải màn hình và chọn “Cài đặt quảng cáo”.
 • Bước 3: Chọn “Thanh toán” trong menu bên trái.
 • Bước 4: Ở phần “Số dư”, bạn sẽ thấy số tiền hiện tại còn lại trong tài khoản của bạn.

Yêu cầu rút tiền từ tài khoản

Sau khi kiểm tra số dư, nếu bạn muốn rút tiền, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quảng cáo Facebook của bạn.
 • Bước 2: Nhấp vào biểu tượng hình tròn ở góc phải màn hình và chọn “Cài đặt quảng cáo”.
 • Bước 3: Chọn “Thanh toán” trong menu bên trái.
 • Bước 4: Nhấp vào nút “Rút tiền”.
 • Bước 5: Nhập số tiền mà bạn muốn rút và nhấp vào “Tiếp tục”.
 • Bước 6: Xác nhận yêu cầu rút tiền bằng cách nhấp vào “Xác nhận”.

Nhập thông tin thanh toán

Khi bạn nhấp vào nút Rút tiền, bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin thanh toán của bạn. Thông tin này bao gồm:

 • Họ và tên
 • Địa chỉ
 • Số tài khoản ngân hàng
 • Số thẻ tín dụng/ghi nợ
 • Số điện thoại

Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, bạn có thể nhấp vào “Xác nhận” để hoàn tất quá trình yêu cầu rút tiền.

cách rút tiền từ tài khoản quảng cáo Facebook- 3

Xác nhận yêu cầu rút tiền

Sau khi bạn đã nhập thông tin thanh toán, bạn cần phải nhấp vào nút Xác nhận. Yêu cầu rút tiền của bạn sẽ được gửi đến Facebook và sẽ được xử lý trong vòng 1-2 ngày làm việc.

Qua bài viết này, chúng ta đã biết được cách rút tiền từ tài khoản quảng cáo Facebook một cách đơn giản và nhanh chóng. Tuy nhiên, để tránh các vấn đề liên quan đến thanh toán, bạn nên kiểm tra kỹ các thông tin thanh toán trước khi yêu cầu rút tiền. Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng tài khoản quảng cáo của bạn luôn đạt ngưỡng thanh toán để không bị gián đoạn trong quá trình quảng cáo trên Facebook. Chúc bạn thành công trong việc kinh doanh và quảng bá sản phẩm dịch vụ của mình trên nền tảng quảng cáo mạnh mẽ này!